Världshavsdagen, 8 juni 2020

Världshavsdagen, 8 juni 2020

I dag vill jag uppmärksamma Världshavsdagen och påminna er alla om vikten av våra hav!

Den 8 juni uppmärksammas Världshavsdagen vars syfte är att, skydda och bevara våra hav. Världshavsdagen är kopplad till nästan alla de Globala målen, men framförallt till Mål 14: Hav och Marina resurser. Mål 14 innebär att vi ska bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Globala målen

Utfiskning, övergödning, mikroplaster och föroreningar förekommer både globalt och i våra egna hav i Sverige. Vi måste alla hjälpas åt att hela tiden minska problemen och försöka hitta lösningar på problemen.

Förutom att undvika produkter med mikroplaster, använda miljövänliga alternativ vid bottenmålning och, självklart, inte skräpa ner i havet, kan man även hjälpa till genom att stötta organisationer som jobbar för att vända problemen. Jag är själv månadsgivare till Greenpeace och Naturskyddsföreningen. Vill du också stötta dessa verksamheter kan du enkelt skänka en peng eller bli månadsgivare via länkarna nedan:

Utvalda produkter