Passaren hjälper dig beräkna tiden

Passaren hjälper dig beräkna tiden

När man navigerar på sjön kan man ofta gå "raka vägen" till skillnad från när man är på land och ofta måste ta hänsyn till vägar och hinder.

För att beräkna hur långt en sträcka är eller hur lång tid det tar att gå en viss sträcka med båt kan man använda sitt sjökort och en passare.

Ställ in passaren på tex 1 sjömil genom att titta på sjökortets kant där skalan finnas. Nu kan du ta passaren och sätta den där du är och sedan "gå" med passaren genom att sätta ner den andra nålen åt det hållet du ska, lyfta upp första nålen, vrida på passaren, sätta ner nålen osv. Varje gång du sätter i passaren räknar du och när du har nått ditt mål med passaren vet du hur långt det var.

1 knop = 1 sjömil i timmen.

Om du tror att du kommer gå i 4 knop hinner du alltså 4 sjömil på en timme. Om det är 6 sjömil till ditt mål tar det alltså 1,5 timmar.

Utvalda produkter