Förtöja segelbåten i naturhamn

Förtöja segelbåten i naturhamn

Här har vi ett fint exempel på hur man kan förtöja sin segelbåt i en naturhamn. En dragg i aktern och två tampar i fören. Genom att ha två tampar i fören undviker man att båten kan driva så mycket i sidled. Ju längre i från varandra dessa tampar i fören är desto bättre, men det ska ju också vara möjligt att gå iland (om man önskar) och då är det bra om man kan dra sig in. Mellan 60 och 90 grader mellan förtamparna kan man sikta på.

Akterlinan som är förtöjd i draggen på botten ska vara lagom spänd så att båten inte kan gå på land eller grund genom att driva mot berget, men samtidigt inte för spänd så att det inte går att gå iland. Det kan vara en god idé att spänna upp ankarlinan något på kvällen, när alla har kommit ombord på båten igen, för att vara säker på att båten inte kan driva mot land. Det gör det lite svårare att gå iland men det kanske är okej på natten.

För att kunna lyckas med en sådan här tilläggning brukar man först rekognisera platsen genom att (för motor) närma sig den tilltänkta förtöjningsplatsen. Gå sakta in mot land och ha någon i fören som kontrollerar botten och land. Det kan grunda upp snabbt och det kan ligga stora stenar på botten som du inte vill gå emot.

När ni har gått in mot land och ni tycker att det ser bra ut backar ni ut igen, förbereder dragg och förtampar och bestämmer vem som sköter vad. Det bästa är om man är tre personer, en som styr och sköter motor, en som sköter draggen och en som står i fören och hoppar i land och tar emot båten om det behövs.

Nu gäller det att gå med båten till den plats som du vill ha draggen på. Beroende på hur hamnen ser ut behöver du kanske ta hänsyn till andra båtar, men det är bra om du kan få ut draggen en bra bit från land. När ni är på rätt ställa släpper ni i draggen och låter den sjunka till botten. Fortsätt att köra framåt långsamt och var beredd på att bromsa genom att lägga i backen och gasa. När ni är tillräckligt nära hoppar hen i fören iland och tar emot båten så att den inte går på. Därefter lägger hen fast tamparna kring bergöglorna. Om det inte finns bergöglor behöver man ha egna i metall med sig och slå fast i skrevor i berget. I nödfall går det även att förtöja runt större stenar men det är besvärligare och ofta svårt att hitta bra sådana.

När ni ligger någorlunda fast kan ni gå igenom förtöjningen och avgöra om ni är nöjda med den. Om allt ser bra ut är det dags att justera upp alla tampar. Dra ordentligt i dragglinan för att undersöka att den tagit fäste i botten. Om inte, kan ni driva på land under natten. Sitter den dåligt får ni göra om anläggningen. Justera upp de två förtamparna så att båten ligger i vattnet med tanke på grund och land. Spänn förtampen som ligger mot vinden lite extra.

Kontrollera vädret för natten och justera eller förstärk förtöjningen om det finns risk för stark vind. Om det är båtar i närheten ska du hänga ut dina fendrar på båtens sidor så att ni kan glida emot varandra utan skaderisk.

Utvalda produkter