Förtöja i naturhamn

Förtöja i naturhamn

Att ligga i en naturhamn, alltså i naturen utan en iordningställd brygga, är härligt. Särkilt på västkusten, i bohuslän, är naturhamnarna många eftersom det finns så många öar.

Det gäller att hitta en naturhamn som passar det kommande vädret. Du vill ha vinden så mycket framifrån som möjligt för att undvika att båten och förtöjningarna påfrestas mer än nödvändigt.

När du hittat en bra hamn vill du hitta en bra plats. Enklast brukar vara att gå in försiktigt, med låg hastighet, och ha någon i fören som får kolla botten så att du inte går på en sten, botten eller berget.

När ni gått in och rekognoscerat en gång går ni ut igen och lägger draggen en bit ut. Sedan går ni försiktigt in igen och någon hoppar i land med en tamp och förtöjer. Därefter spänner ni upp dragglinan och förtöjer den i båten. Slutligen förtöjer ni föröver med ytterligare en lina så att båten ligger still i sidled.

Tänk på att ha lagom mycket slack i dragglinan och lagom avstånd till berget så att ni kan gå i och ur båten utan att den kan gå emot berget.

På kvällen när alla är om bord kan man spänna uppdragglinan lite extra för att inte båten ska riskera att gå emot berget om vinden ökar.

Utvalda produkter